Om Maria

Ett trettiotal böcker skapade Nyköpingsmakarna Maria och Harald Gripe.Böcker som är översatta till tjugoåtta språk och som är älskade
av barn och vuxna i hela världen.

Konstnären Harald Gripes konstnärliga teknik var mycket speciell. En teknik som vittnar om hans optimistiska förhållningssätt till tillvaron. Han skrapade fram det ljusa ur en mörk bakgrund. Den tekniken använde också hans
hustru, författaren Maria Gripe.

1974 fick Maria Gripe barnlitteraturens Nobelpris, H C Andersen-medaljen. Hittills är det bara hon och Astrid Lindgren av våra svenska författare som
har erövrat den. På skärtorsdagen 2007 avled Maria Gripe efter en lång tids sjukdom. Hon blev 83 år.

Mycket kan verkligen synas mörkt och dystert för de barn som Maria Gripe skildrar i sina böcker. För den osäkra och ensamma prästdottern Josefin. För den skönhetslängtande och lika ensamme Elvis. För de bortrövade syskonen Klas och Klara i Glasblåsarns barn. Men det tänds alltid ett litet ljus.

Boken Josefin, som kom ut 1961, betydde Maria Gripes genombrott som författare.Om den ängsliga prästdottern Josefin, som är döpt till Anna, och hennes kavate vän Hugo, alla djurs beskyddare, handlar också efterföljarna Hugo och Hugo och Josefin.

Elvis är huvudperson i Elvis Karlsson från 1972 och ytterligare fyra böcker fram till Bara Elvis. Han är pojken som inte alls är så bra på fotboll som hans pappa önskat. Och inte heller sjunger han lika tjusigt som mammas idol Elvis Presley. Elvis är ett barn som man idag skulle kalla ett maskrosbarn. Det är förunderligt att han har kraft att vara glad eftersom det otrygga i hans liv är just det eller de som borde varit tryggheten; hans egen pappa och mamma. Elvis överlever ändå. Det gör han därför att han kan njuta av det som är vackert och därför att han har sin farfar, som tycker om honom just som han är. Elvis farfar, som mamma avskyr, och Elvis Karlsson respekterar varandra och av farfar blir den lille grabben sedd och älskad.

Både flickan Josefin och pojken Elvis får kämpa för att känna att de duger som de är. Kämpa för att få ha sina riktiga namn: ”Jag är jag”:

Den barnbok som Maria Gripe själv höll mest av har starka inslag av mystik och nordisk mytologi. Glasblåsarns barn utspelar sig på det fattiga 1840-talet
i Småland. Glasblåsarns små barn Klas och Klara rövas bort på höstmarkna-den
i Blekeryd och förs över Glömmingeån till Härskaren och Härskarinnan i Önskestad. De hamnar i härskarparets stenhus, där det finns mängder av speglar.

I en stor spegel i slutet av en lång korridor brukar Klas och Klara, som
snart glömt sitt hem och sina föräldrar, se två andra barn som springer
dem till mötes.Men en dag, då Klas och Klara är särskilt olyckliga finns
ingen spegelbild. Då förstår barnen att de upphört att finnas till. Hur gick det till?
Den nyckfulla och bortskämda Härskarinnan hade behandlat glasblåsarns barn som små dockor, inte som människor - så gick det till då barnen förlorade sig själva. Det är väldigt otäckt.

Men barnen räddas och glasmästarfamiljen får till slut lyckligt återförenas. Så som det ska vara i en riktig saga. (Glasblåsarens barn blev så småningom en svindlande skön film med Lena Granhagen och Stellan Skarsgård i bärande roller.Också Hugo och Josefin hör till Sveriges allra finaste barnfilmer.)

Man skulle kunna uttrycka det så:
Både Josefin och Elvis och glasblåsarens barn Klas och Klara, liksom den namnlöse berättaren i den sällsamma allåldersromanen Glastunneln, söker sin identiteter.

Det händer mycket som är fantastiskt och översinnligt i Maria Gripes ungdomsromaner Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia. Men när någon påstod att det som händer i böckerna är vidskepligt, svarade Maria Gripe irriterat: Allt här i världen är inte förklarat. Våra fem sinnen räcker inte till för att uppfatta hela tillvaron och mycket som idag är fördolt för oss får kanske i morgon sin naturliga förklaring. För hundra år sedan skulle TV vara ockult!

Tordyveln flyger i skymningen, som är uppbyggd som en klassisk pusseldeckare, var från början en sommarlovsteaterpjäs på radio av Maria Gripe och Kaj Pollak. Det var på lyssnande ungdomars enträgna uppmaning som den omarbetades till en rafflande fantasybok.Huvudpersonerna är den trettonårige tekniktokige Jonas och hans litet äldre vänner Annika och David. De tre hamnar i ett övergivet hus där de får vara med om förunderliga händelser som förenar dåtid med nutid. En tretusen år gammal gravstaty är viktig för handlingen. Liksom några kärleksbrev som en Linnélärjunge skrev
på 1700-talet. Liksom ett schackparti om liv och död, som en nyss avliden gammal dam spelar med David.

Agnes Cecilia – en sällsam historia, handlar om Nora, vars föräldrar omkom när Nora var liten. Hon bor sedan dess hos hyggliga släktingar i en stor lägenhet. Nora har en känsla av att det finns någon som försöker få kontakt med henne: En flicka i hennes egen ålder, men från en annan tid.Nora har aldrig vågat sörja sina föräldrar. Hon är mer ensam i sitt hjärta än hon riktigt har förstått. Flickan som söker henne hette Cecilia och Cecilias ensam-stående mamma hette Agnes. Efterhand finner Nora fäste i sitt liv genom gemenskapen med den sedan länge döda Agnes´ Cecilia. Den flickan
Cecilia var lika moderslös och lika övergiven som Nora själv nu är.

Den gåtfulla och gäckande Saga Caroline, som vi möter i de fyra – eller fem - böckerna i skuggserien, vet inte ens vem som är hennes far.

Carolin har tagit plats som husjungfru i den stillsamma berättaren Bertas borgerliga familj. Berta får aldrig veta riktigt säkert om hon och Carolin faktiskt är halvsystrar. Maria Gripes första bok i sviten är Skuggan över stenbänken från 1982. Den och ytterligare tre böcker som alla har ordet ”skugga” i titeln, utspelas strax före och under första världskriget. Böckerna är mystiskt romantiska och samtidigt realistiska. Verkligheten finns alltid med, t ex berättas det om den tragiska Titanic-katastrofen.

I den sista boken i kvartetten, Skugg-gömman, är det inte längre det biologis-ka faderskapet som är det mest intressanta. Då har Carolin istället bestämt vem som är värd att vara hennes pappa - att vara pappa till ett barn handlar mindre om biologi än om kärlek och ansvar.

Det står mycket tänkvärt i skuggböckerna. Till exempel detta som Carolin en gång skrev i sin tankebok: Kärleken är som sådan, ensam och i sig själv, vida överlägsen alla mänskliga förtjänster och egenskaper.

Maria Gripe fick många gånger frågan om vad hon ville med sina böcker. Hennes svar var: Att få vara med om att hjälpa människor att tänka.

Lena Kjersén Edman

 

Till startsidan
Till Marias sida