Harald Gripe var fast förankrad i historien. Han skrev artiklar om konsthistoria och forskade om trettioåriga kriget. Bland annat.
Ovan - en skiss till målningen till
höger. Geometrin tillämpad.
Han var väl förtrogen i allt som
rörde renässansen. Bekant
med renässansmästarnas kompositionsregler. Gyllene
snittet och geometrin tillämpade
han i sin bokomslag och målningar.
Teckning av Harald Gripe.
Inspirationsbild av annan konstnär,renässans. Harald var speciellt intersserad av Johan III som han ansåg vara den kung som införde renässansen i Sverige. Han genomförde reno-veringen av slottet Tre kronor tillsammans med konstnären Anders Målare. Harald studerade också en svit
målningar vid Gripsholms slott,
troligtvis utförda av Anders Målare.Fler illustrationer >>>>>

Harald börjar med skraptekniken. Han ville hitta ett nytt sätt att jobba. Med skrapkartong som är en svart kartong med vit botten, man skrapar fram bilden med en kniv. (Ur Glasblåsarns barn.)

Mera renässans. Och skrapteknik.
(Ur Glasblåsarnas barn.)

Även i sina interiörer visade Harald stor kunskap om renässansen och hur målarna då tillämpade scenerier och infogade människor i bilderna. Han inspirerades av dem.

Konstruktion av ett golvmönster
.Troligtvis inför uppdraget att
illustrera Glasblåsarns barn.

Hem
Haralds sida


Copyright alla bilder©Camilla Gripe