Info om Pappa Pellerins dotter och Glasblåsarns barn

    Pappa Pellerins dotter

Loella bor ensam i en liten stuga i skogen med sina små tvillingbröder.
Hennes mamma är ute och arbetar på sjön i långa perioder och hennes
pappa vet hon ingenting om. Det går dock ingen direkt nöd på Loella
och bröderna. Hon har tant Adina, som hjälper henne, och hon har
Pappa Pellerin. Visserligen är Pappa Pellerin bara en fågelskrämma,
men för Loella representerar han något mer – kanske pappan som hon
hört att hon liknar, men som hon aldrig sett.
  När mamman också försvinner tvingas Loella lämna sin trygga värld i
skogen, och hamnar på ett barnhem i den främmande, skrämmande
staden. Samtidigt växer sig drömmen om pappan starkare och blir allt
viktigare för Loella.  

Pappa Pellerins dotter [1963] är en av Maria Gripes mest älskade böcker.
Denna nyutgåva är illustrerad med Harald Gripes klassiska originalteckningar.
 
Glasblåsarns barn och Pappa Pellerins dotter är de två första böckerna
i Modernistas nya stora satsning på en omfattande återutgivning av
Maria Gripes författarskap.Precis som vid utgivningen av Antoine de
Saint-Exupérys Den lille prinsen så restaureras originalillustrationerna
med digital teknik och stor möda läggs vid att återskapa känslan och
kvalitén från originalutgåvorna av Maria och Harald Gripes älskade böcker.

 
Glasblåsarns barn

På en vårmarknad i Blekeryd i Småland, någon gång i början av 1800-talet,
försvinner glasblåsarns barn Klas och Klara. Somliga visste att det skulle ske,
andra bara anade det, men ingen kunde göra någonting åt saken.Klas och Klara
har blivit bortrövade av Härskaren, som gåva till hans maka Härskarinnan,
och nu tvingas de leva i det stora gotiska slottet mitt i en mörk, folktom stad.
Maria Gripes Glasblåsarns barn [1964] är en svensk barnboksklassiker,
en sällsam och filosofisk berättelse om längtan, saknad och medmänsklighet,
om gott och ont.

Denna nyutgåva är illustrerad med Harald Gripes förtrollande originalteckningar.
 
Glasblåsarns barn och Pappa Pellerins dotter är de två första böckerna i Modernistas
nya stora satsning på en omfattande återutgivning av Maria Gripes författarskap.
Precis som vid utgivningen av Antoine de Saint-Exupérys Den lille prinsen så
restaureras originalillustrationerna med digital teknik och stor möda läggs vid
att återskapa känslan och kvalitén från originalutgåvorna av Maria och
Harald Gripes älskade böcker

.
pappa pellerin  glasblåsarna barn

 Läs mer på www.nykopingsguiden.se

Modernista

   Arkiv, events